Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Concept4Pro Gesellschaft für Digitalelösungen mbH, Meisenstraße 96, 33607 Bielefeld, per brief of e-mail: info@top-shelf.de door middel van een duidelijke verklaring van uw besluit tot herroeping dit contract.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als je terug te trekken uit dit contract, zullen wij hebben jullie alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het kiezen van een ander type van levering dan de goedkoopste standaard levering door ons aangeboden hebben gegeven ), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons of aan onze transportdienstverlener terugsturen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Stuur uw retourzending naar: 

nobilia-elementen
Schinkenstrae 1
33415 Verl-Sürenheide

De koper draagt de kosten van het terugzenden van de goederen. zij draagt de kosten van het terugzenden van goederen die door hun aard normaal per post aan ons kunnen worden geretourneerd. U draagt de directe kosten van het terugzenden van goederen die door hun aard normaal niet per post aan ons kunnen worden geretourneerd (expediteursgoederen). De kosten voor goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden geschat op maximaal rond de 500 euro.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

- Per brief of e-mail aan Concept4Pro Gesellschaft für Digitalelösungen mbH, Meisenstraße 96, 33607 Bielefeld E-mailadres: info@top-shelf.de:

- Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
  de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Stuur uw retourzending naar: 

nobilia-elementen
Schinkenstrae 1
33415 Verl-Sürenheide

 

EINDE HERROEPING