Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Concept4Pro Gesellschaft für Digitalelösungen mbH, Meisenstraße 96, 33607 Bielefeld, per brief of e-mail: info@top-shelf.de door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte brengen van uw besluit om dit contract te herroepen.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract naar ons terugsturen of ze overhandigen aan onze transportdienstverlener. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

De koper draagt de kosten van het terugzenden van de goederen. De goederen kunnen alleen in hun originele verpakking worden geretourneerd.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan Concept4Pro Gesellschaft für Digitalelösungen mbH, Meisenstraße 96, 33607 Bielefeld per brief of e-mail E-mailadres: info@top-shelf.de:

- Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) /
  de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)
- Adres van de consument (en)
- Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)
- datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

EINDE HERROEPING