Algemene voorwaarden

Servicevoorwaarden

Onze voorwaarden:

Hier vindt u belangrijke informatie over winkelen bij topshelf, dat eigendom is van Concept4Pro GmbH.

 1. Sluiting van het contract:

De presentatie van de producten in de onlineshop is geen wettelijk bindend aanbod, maar een vrijblijvende online catalogus Door op de knop "Nu tegen betaling bestellen" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt onmiddellijk nadat de bestelling is verzonden en vormt nog geen aanvaarding van het contract.We kunnen uw bestelling accepteren door een orderbevestiging per e-mail te sturen of door de goederen binnen zes dagen te leveren.

 1. HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Concept4Pro Gesellschaft für Digitalelösungen mbH, Meisenstraße 96, 33607 Bielefeld, Tel.: 0521 2997242 Fax: 0521 2997101, E-mail: info@top-shelf.de door middel van een duidelijke verklaring (bijv. brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract naar ons terugsturen of ze overhandigen aan onze transportdienstverlener. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

De koper draagt de kosten van het terugzenden van de goederen. De goederen kunnen alleen in hun originele verpakking worden geretourneerd.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

EINDE HERROEPING

 1. Uitsluiting / vervallen herroepingsrecht:

Er bestaat een herroepingsrecht volgens § 312g Abs.2 BGB et al. niet voor overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument en deze vervalt voortijdig voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die Om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne zijn ze niet geschikt voor retournering als de verzegeling na levering is verwijderd.

 1. Levering:

Leveringen zijn alleen mogelijk binnen Duitsland (behalve eilanden). Artikelen worden alleen geleverd in normale huishoudelijke hoeveelheden en alleen aan eindgebruikers.

 1. Garantie:

Indien de geleverde zaken duidelijke materiaal- of fabricagefouten hebben, inclusief transportschade, meld deze gebreken dan onmiddellijk aan ons of de medewerker van de transportdienst die het artikel aflevert. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen invloed op uw juridische claims. Voor alle gebreken aan het gekochte artikel die tijdens de wettelijke garantieperiode optreden, gelden de wettelijke aanspraken op aanvullende prestatie, verhelpen van gebreken / nieuwe levering evenals - indien aan de wettelijke vereisten is voldaan - de verdere aanspraken op vermindering of intrekking evenals op schadevergoeding, inclusief vergoeding van de schade. de vervulling en terugbetaling van uw vergeefse uitgaven.

 1. Verzenden:

Bij topshelf zijn de verzendkosten € 99 tot een aankoopwaarde van € 299, -. Vanaf een aankoopwaarde van 300 € bedragen de verzendkosten 179 €.

 1. Betaling:

Betaling kan over het algemeen geschieden via PayPal, creditcard (Mastercard, VISA). Er is geen mogelijkheid om korting te krijgen. We behouden ons het recht voor om u alleen bepaalde soorten betalingen aan te bieden voor de gevraagde levering, bijvoorbeeld om ons kredietrisico alleen af te dekken die op basis van de respectieve kredietwaardigheid.

Betaling via PayPal

U betaalt direct via uw PayPal-rekening. Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar PayPal en daar keurt u de bestelwaarde goed. Zodra onze PayPal-rekening op de hoogte is gebracht van uw autorisatie, vindt de verzending plaats - afhankelijk van de opgegeven levertijd voor het artikel. Direct na autorisatie wordt uw PayPal-rekening gedebiteerd met het daadwerkelijke factuurbedrag na aftrek van eventuele kortingen, cadeaubonnen, etc.

betaling met creditcard

U betaalt direct in het bestelproces door uw creditcardgegevens in te vullen. Bij het verzenden van de goederen wordt uw creditcard belast met het daadwerkelijke factuurbedrag na aftrek van eventuele kortingen. Voor goederen die speciaal op klantspecificatie zijn gemaakt of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften, wordt uw creditcard onmiddellijk gedebiteerd met het daadwerkelijke factuurbedrag na aftrek van eventuele kortingen.

 

 1. Prijzen:

Onze prijzen zijn in euro's en inclusief btw.

 1. Eigendomsvoorbehoud:

De goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.

 1. Elektronische communicatie:

U gaat ermee akkoord dat de contractgerelateerde communicatie in elektronische vorm kan plaatsvinden.

 1. Alternatieve geschillenbeslechting:

Wij zijn niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

 1. Contracttaal / opslag van de besteltekst:

Het definitieve contract is in het Duits. De besteltekst wordt niet door ons opgeslagen en is na afronding van het bestelproces niet meer oproepbaar. U kunt uw bestelgegevens echter direct na het plaatsen van de bestelling afdrukken.

 1. Provider identificatie

 

Concept4Pro samenleving voor digitale oplossingen mbH
Meisenstrasse 96
33607 Bielefeld
Fax: +49521 9276102

E-mail:info@top-shelf.de

Directeur: Oleg Schmidt
Registerrechtbank: districtsrechtbank Bielefeld

USt-IdNr: DE308331756

Status: september 2019