Nobilia XL Front filler in divided appearance NUPDT20-X 20 cm


Nobilia XL Front filler in divided appearance NUPDT20-X 20 cm Unterschrank Paßstück Flash | 648

Nobilia XL Front filler in divided
appearance
front material, width: 200 mm

nobilia Produktinformationen

  • nobilia MPN / nobilia Artikelnummer: 57230
  • nobilia Type / Artikelbezeichnung: NUPDT20-X Unterschrank
  • Produktart / Ausführung: Paßstück
  • Korpus-Dimensionen: H 792 (mm) | B 200 (mm) | L 100 (mm)